h

Breek verdragen open en stop bevoordeling multinationals

5 mei 2019

Breek verdragen open en stop bevoordeling multinationals

Op 2 mei aan de Kruisweg in Marum debatteerden kandidaten voor het Europees parlement met elkaar over Europa en de landbouw. Fenna Feenstra (SP) gebruikte het debat vooral om duidelijk te maken dat de landbouw wordt gegijzeld door multinationals waarbij de EU elite zich opstelt als hun loopjongens.

Fenna Feenstra “De multinationals hebben veel te veel macht. Dat zien we ook in de landbouw terug. Onder het mom van “markt moet boven alles gaan” worden de supermarktmultinationals, de kunstmestmultinationals en Unilever in de watten gelegd, maar wordt het boeren moeilijk gemaakt een goede boterham te verdienen met het duurzaam en eerlijk maken van vlees of melk. Als je een regionaal product op een regionale markt wil promoten krijg je de EU op je dak.” Feenstra wees vooral naar het CDA en de VVD die dit beleid mogelijk maken. 

Feenstra “We moeten de verdragen openbreken en stoppen met het bevoordelen van multinationals. Mens, dier en milieu boven bedrijven.” Op de vraag of er meer geld naar Europa moet, wees Feenstra ook weer naar de zittende Europarlementariërs die veel te veel salaris ontvangen. Meer geld is niet nodig. De EU is nu een geld verspillende elite. Stop het verhuiscircus, de overbodige Europese commissie en betaal de EU-politici niet van die absurd hoge salarissen. Stop met het rondpompen van geld dat scheelt heel veel geld”, aldus Fenna Feenstra.

U bent hier