h

SP "zolang de crisis duurt moeten politici een kwart van hun vergoedingen afstaan"

30 augustus 2020

SP "zolang de crisis duurt moeten politici een kwart van hun vergoedingen afstaan"

 

 
 

De SP-fractie in Groningen wil dat gemeenteraadsleden en wethouders een deel van hun vergoedingen inleveren. Dit geldt moet geïnvesteerd worden in mensen die het hardste getroffen worden door de coronacrisis.

Door 25% van de raadsvergoedingen en 12,5% van de wethoudersalarissen af te dragen, kan er bijna 900.000 euro in een solidariteitsfonds voor armoedebestrijding gestort worden. Dit voorstel zal de SP in de gemeenteraad van aanstaande woensdag doen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Wat de burgemeester kan afdragen zien wij als een bonus voor het solidariteitsfonds.” 

Dijk gaat verder:

“De coronacrisis heeft aangetoond dat samenwerking en solidariteit onmisbaar voor onze samenleving zijn. De politiek moet in deze tijd de solidariteit organiseren. Zolang de coronacrisis duurt moet de politiek het goede voorbeeld geven.” De socialisten vinden het meer dan een symbolisch voorstel. Dijk: “900.000 euro is een heleboel geld. Dat is moeilijk elders in de gemeentebegroting te vinden en is zeker voor mensen die inkomensondersteuning nodig hebben geen overbodige luxe.”

De SP heeft vaker voorgesteld om de salarissen en vergoedingen voor politici te verlagen. De partij vindt de salarissen en vergoeding van politici veel te hoog in vergelijking tot de lonen en uitkeringen van gewone mensen.

Dijk: “Daarom dragen SP-raadsleden het overgrote deel van hun vergoedingen al af aan onze partij. Daar betalen wij onze acties, onze hulpdiensten en onze praktische hulp aan mensen van. Mocht de gemeenteraad van Groningen ons voorstel steunen, dan dragen ook wij 25% van onze raadsvergoeding af aan het solidariteitsfonds.” 

Reacties

Zo is't en echt nait aans.

Reactie toevoegen

U bent hier