h

SP Super Zaterdag

6 juli 2021

SP Super Zaterdag

Foto: Chris

Socialistische Partij voorzitster Jannie Visscher op bezoek in Leek en haar leden op pad voor de jaarlijkse Super Zaterdag.

Voor de tweede keer in korte tijd mochten de SP leden in het Westerkwartier de partijvoorzitster van de SP, ex- wethouder in Groningen, Jannie Visscher ontvangen voor een kort werkbezoek.

Afgelopen 19 Juni om 11.00 uur kwam ze met (uiteraard) het openbaar vervoer aan in Leek, ze nam de eerste trein vanuit Amersfoort en vervolgde haar reis met de streekbus van Groningen naar Leek.

Helaas konden veel leden niet aanwezig zijn door werkzaamheden en vakanties, maar desondanks werd er leuk gediscussieerd over lopende zaken binnen de SP.

Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over de SP Super Zaterdag.

Super Zaterdag is een speciale dag voor de SP, op die dag trekken SP-ers in het hele land gezamenlijk de buurten in om met bewoners te spreken over zaken als woonlasten, zorg, energie, onderwijs en andere onderwerpen die de SP en bevolking dagelijks bezig houden.

Afgelopen Zaterdag 3 juli was het weer zo ver, een groep leden van de SP Westerkwartier gingen op pad om bij de mensen thuis aan de deur te horen hoe het bijvoorbeeld staat met de lokale huisvesting, plaatselijke zorgverlening en woonomgeving. Door in het hele land problemen te inventariseren probeert de SP haar beleid aan te passen aan de noden van de bevolking.

Een item wat opviel was dat woningen die onlangs gerenoveerd zijn niet goed worden opgeleverd en in sommige gevallen zelfs nog tussen de muren en de kozijnen door te tochten. Een aantal bewoners ervaart de afwerking van de renovatie als zeer slecht.

Een moeilijker op te lossen en tevens landelijk probleem is dat mensen die zich hebben inlaten schrijven bij een woningcorporatie veel te lang moeten wachten tot ze een huurwoning toegewezen krijgen, vaak tot wel meer dan 5 jaar. En dat is volgens de SP veel te lang. Veel woningen worden ook maar door slechts één persoon bewoont, dit terwijl er gezinnen met kinderen op de wachtlijst staan. Dat kan beter.

Een veelgenoemd onderwerp en voor een aantal een doorn in het oog is dat in een aantal wijken de tuinen maar slecht worden onderhouden. Buurtbewoners beginnen zich er steeds meer aan te ergeren. Daar moet toch een eenvoudige oplossing voor te verzinnen zijn? Iets gezamenlijk organiseren met enkele omwonenden die tuinieren als leuke hobby ervaren behoort tot de mogelijkheden, vele handen maken immers licht werk en het zou maar zo nog gezellig kunnen worden ook.

Mensen die een aantal malen de woningcorporatie gebeld hebben met een klacht maar niet worden teruggebeld door contactpersonen is helaas ook een steeds terugkerend item.

De SP leden hebben slechts een paar straten kunnen bezoeken op Super Zaterdag maar hebben niettemin een aardige indruk gekregen van de wensen en noden van haar bewoners. De leden van de SP in het Westerkwartier hebben besloten om een vervolg te geven aan de Super Zaterdag en hebben plannen opgevat om wat meer contact te houden met lokale bewoners. De bedoeling is om alle 41 dorpen in Gemeente Westerkwartier te bezoeken, om meer met de burger op straat en in de wijk in contact te komen en te luisteren naar wat hun ideeën zijn of dat er bepaalde zaken zijn die beslist kunnen of zelfs moeten gaan veranderen in ons mooie Westerkwartier.

Na de bouwvakvakantie wordt er meer bekend gemaakt over tijdstippen en locaties die de leden zullen gaan bezoeken.

Bestuur Westerkwartier-SP.

Reactie toevoegen

U bent hier