h

Ledenvergadering

17 september 2021

Ledenvergadering

Foto: Chris

Beste SP lid, Bij deze bent u uitgenodigd om de ledenvergadering te bezoeken welke plaats zal vinden op woensdagavond de 29ste September aanstaande; aanvang 19:30. Deze zal plaatsvinden in het dorpshuis De Rotonde te Niekerk. Adres is Bloemersmastraat 1-B, 9822 AA Niekerk.

 

Waarom deze ledenvergadering? Wel, het is hoognodig tijd dat we elkaar weer ontmoeten, er is namelijk het één en ander veranderd en dat vereist actie. Afgelopen ledenvergadering gehouden op 2 April 2021 moesten we ons het volgende afvragen: Gaan we door met een afdeling SP Westerkwartier of voegen we ons bij de afdeling Groningen. Eensgezind werd het besluit genomen om verder te gaan als zelfstandig SP Westerkwartier en een nieuw bestuur te formeren. Een aantal vrijwilligers stelden zich beschikbaar om onze plaatselijke partij weer een partij te maken om trots op te zijn. En dat is hard nodig.

 

Zoals u allen weet is de gemeente westerkwartier op 1 januari 2019 gevormd uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum. 

De gemeentelijke herindelingen bleken niet voor iedereen een zegen. De afstanden tot het gemeentehuis zijn toegenomen maar de afstand tot de politiek in de gemeente ook.

 

En daar gaan we wat aan doen. Met de kleine groep vrijwilligers zijn we al een tijdje bezig om een opzet te maken naar een sterkere basis voor de SP in het Westerkwartier. Een aantal leden hebben een driedelige cursus politieke basis van de SP gevolgd, een paar leden vonden het zelfs zo gezellig dat ze hem tweemaal gevolgd hebben. Diezelfde leden hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn tot de conclusie gekomen dat we harder aan de weg moeten timmeren, veranderingen en met name verbeteringen komen immers nooit vanzelf.

 

Zo heeft de groep na wijs beraad met regiovertegenwoordiger Fenna Feenstra besloten een nieuw bestuur te vormen uit een aantal vrijwilligers: De kandidatencommissie bestaande uit Fenna Feenstra, Jimmy Dijk en Jan Hein Mastenbroek hebben een aantal leden geïnterviewd en daaruit is een volgende voordracht gekomen voor een nieuw bestuur:

 

 Kandidaat-voorzitter:                  

 • Chris Nieland

Kandidaat organisatie secretaris:

 • Roelf Turksema

Kandidaat algemeen bestuursleden:

 • Frans van der Veen
 • Thomas Veenstra
 • Siebrien Bosma
 • Emiel Reinders

 

Een nieuw bestuur moet door de ledenvergadering gekozen worden.

Kom daarom allen naar de ledenvergadering van aanstaande 29 september.

 

Waar gaan we het op de ledenvergadering over hebben?

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter

2. Korte toelichting op de voordracht door de kandidatencommissie

3. De kandidaat-bestuursleden stellen zich voor.

4. Bekendmaking plannen van het voorgedragen bestuur:

 • Het oprichten van een hulpdienst.
 • Vaste locatie organiseren om bezoek te kunnen ontvangen voor mensen die informatie of hulp nodig zijn.
 • Deelnemen aan acties en manifestaties in de provincie.
 • Meer toenadering tot de gemeentelijke politiek.
 • Verbeteren van informatieverspreiding via sociale en lokale media.

5. Stemmen.

6. Pauze.

7. Gast van de avond: Woordvoerder van jongerenorganisatie ROOD.

Thema: Hoe kon het gebeuren dat de SP niet een breuk met ROOD kon voorkomen, voorgeschiedenis, de scheiding, de samenwerking en de toekomst.

8. Discussie.

9. Rondvraag, ideeën en mededelingen.

 

Komt allen. Heeft u problemen met vervoer, laat het ons weten, vervoer kan altijd worden geregeld.

En wilt u zich aanmelden op de volgende E-mailadres als u wel komt : westerkwartier@sp.nl  dit i.v.m. het aantal personen.

 

Met een strijdbare groet,

Chris Nieland

Waarnemend voorzitter

Procedure kiezen nieuw bestuur SP Westerkwartier

 • Personen die niet zijn voorgedragen maar zich alsnog kandidaat willen stellen kunnen dit tot 28 september dit kenbaar maken bij de kandidatencommissie door een mail te sturen naar ffeenstra@sp.nl
 • De ledenvergadering stelt een kiescommissie in die vaststelt of kandidaten tenminste met 50 procent plus 1 stem gekozen zijn
 • De voorzitter en algemeen secretaris worden in functie gekozen. Wanneer zich voor deze functies meerdere kandidaten melden en geen van de kandidaten 50 procent plus 1 van de stemmen haalt, volgt er een tweede stemronde, waar gekozen kan worden tussen de twee kandidaten die in de eerste stemronde de meeste stemmen hebben behaald.
 • Ieder aanwezig lid brengt zijn stem in persoon uit. Stemmen bij volmacht hoort niet tot de mogelijkheden.
p.s. ik stuur deze naar jullie postadres, omdat hij  het emailadres voor sommige mensen  weigert.

Reactie toevoegen

U bent hier