h
26 augustus 2021

SP-Westerkwartier

Foto: Chris

SP-Westerkwartier komt naar U toe! De vakantie is voorbij, handen uit de mouwen er is werk aan de winkel! Eén van de bekende speerpunten van de SP is luisteren naar de achterban. Niet alleen luisteren natuurlijk, het is algemeen bekend dat de SP daar ook wat mee doet.

Lees verder
6 juli 2021

SP Super Zaterdag

Foto: Chris

Socialistische Partij voorzitster Jannie Visscher op bezoek in Leek en haar leden op pad voor de jaarlijkse Super Zaterdag.

Lees verder
1 juli 2021

Westerkwartier-SP ontvangt Jannie Visscher

Foto: Chris / 1
Hallo beste vrienden en vriendinnen,
Lees verder
29 maart 2021

Ledenvergadering

Foto: Chris
De uitkomst van de verkiezingen op 17 maart is zorgwekkend. Rechtse partijen zoals VVD en D66, PVV, FvD en JA21 hebben nu 2/3 van de zetels in de kamer. De komende jaren zullen naar verwachting de inkomens- en vermogensongelijkheid verder toenemen en zal wat van ons allemaal is, zoals onze voorzieningen, verder afgebroken worden.
Het is de SP deze verkiezingen in onvoldoende mate gelukt om dit rechtse tij te keren. Maar het zit niet in onze aard om bij de pakken neer te gaan zitten, en daar heeft niemand iets aan. Juist nu is een sterke SP meer dan ooit nodig. Ook in het Westerkwartier.
Helaas heeft de afdeling SP Westerkwartier al enige tijd geen functionerend bestuur. Een bestuur moet bestaan uit ten minste vijf leden waaronder een voorzitter en een organisatiesecretaris en is belast met het besturen van de afdeling. Kerndoel van het bestuur is samen met haar inwoners te werken aan het verwezenlijken van socialistische alternatieven in de gemeente Westerkwartier.

Om te praten over de toekomst van de afdeling wil ik u uitnodigen voor een algemene ledenvergadering op vrijdag 2 april 2021. Gaan we als afdeling door en gaan we op zoek naar een nieuw bestuur of heffen we de afdeling op. Dat is de vraag die voorligt. Uw inbreng en aanwezigheid is dan ook zeer gewenst.

Lees verder
30 augustus 2020

EERLIJKER ZORG !!!!

30 augustus 2020

SP "zolang de crisis duurt moeten politici een kwart van hun vergoedingen afstaan"

 

 
 

De SP-fractie in Groningen wil dat gemeenteraadsleden en wethouders een deel van hun vergoedingen inleveren. Dit geldt moet geïnvesteerd worden in mensen die het hardste getroffen worden door de coronacrisis.

Lees verder
26 april 2020

# Woningsdag

Foto: Chris / Chris
18 april 2020

SP-Westerkwartier Meldpunt -Stem van het volk-

De crisis treft mensen hard. Mensen verliezen hun baan, de zorg staat onder druk en veel andere zaken staan op een laag pitje door de aandacht die de crisis vraagt.

Lees verder
5 mei 2019

Breek verdragen open en stop bevoordeling multinationals

Op 2 mei aan de Kruisweg in Marum debatteerden kandidaten voor het Europees parlement met elkaar over Europa en de landbouw. Fenna Feenstra (SP) gebruikte het debat vooral om duidelijk te maken dat de landbouw wordt gegijzeld door multinationals waarbij de EU elite zich opstelt als hun loopjongens.

Lees verder

Pagina's