h

Ledenvergadering 08-11-2021

30 oktober 2021

Ledenvergadering 08-11-2021

Foto: Chris
Beste leden,bij deze bent u uitgenodigd voor de ledenvergadering van 8 November aanstaande met als speciale gast Sandra Beckerman, de aanvang is om 19:30.Locatie: Dorpshuis Cazemier boerderij in Tolbert. Adres: Hoofdstraat 27 9356 AT.

Belangrijke onderwerpen zullen de revue passeren: het kiezen van het landelijk partijbestuur, wie hebben er zoal onze voorkeur? Volgen we het advies op van de SP kandidaten commissie of kiezen we voor de kandidaten die zichzelf verkiesbaar hebben gesteld? Ieder lid heeft 1 stem. Je kunt stemmen als je naar de ledenvergadering komt. Hier vindt u enige informatie betreffende kandidatuur : https://www.spnet.nl/system/files/download/2021/spnet-ADVIESKandidatenco...

Verder komen onderwerpen aan bod zoals onze Tour door het Westerkwartier, hoe behouden en betrekken we jongeren bij de SP, Heel de mens en wat men verder nog zoal ten tafel brengt.

Speciale gast van de avond: Tweede Kamerlid Sandra Beckerman. Sandra gaat ons bijpraten over lopende zaken als het aardbeving dossier, wooncrisis en andere actuele zaken die ze in haar portefeuille heeft.

De agenda:

1. Opening van de vergadering door de voorzitter.

2. Korte toelichting op de wijze waarop een SP partijbestuur wordt verkozen door regio vertegenwoordigster Fenna Feenstra.

3. De kandidaat bestuursleden worden kort beschreven.

4. Discussie en kiescommissie aanwijzen.

5. Stemmen, anoniem op papier met stembus.

6. Rondvraag, ideeën en mededelingen.

6. Pauze.

7. Gast van de avond: Sandra Beckerman

8. Discussie.

9. Afsluiting door de voorzitter.

Komt allen. Heeft u problemen met vervoer, laat het ons weten, vervoer kan altijd worden geregeld.

Met de vriendelijkste groet,

Bestuur afdeling SP Westerkwartier.

Reactie toevoegen

U bent hier