h

Zorg voor de samenleving.

20 november 2023

Zorg voor de samenleving.

Foto: Chris

ZORG VOOR DE SAMENLEVING. Mensen zijn niet gemaakt om alles alleen te doen, ‘ieder voor zich’; we zijn groepsdieren. Wat belangrijk is voor iedereen in de samenleving, regel je dus met z’n allen. Bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Ziekenhuizen die failliet gaan en verdwijnen? Waanzin! Wat niet failliet mag gaan, hoort geen commercieel bedrijf te zijn. Dat is wat we bedoelen met ‘geen marktwerking in de zorg’. De SP wil dat voor alle zorg voortaan een verbod gaat gelden op winstuitkeringen. Het is niet zo dat de zorg onbetaalbaar is, de rekening moet alleen eerlijker verdeeld worden. In plaats van patiënten en zorgbehoevenden meer te laten betalen, wil de SP dat winstbeluste zorgverzekeraars afgeschaft worden en er een Nationaal ZorgFonds komt. Het eigen risico kan dan naar nul, en de mondzorg, de ggz en de fysiotherapie worden helemaal vergoed. De zorgpremies worden dan inkomensafhankelijk – hoe lager je inkomen, hoe minder je betaalt – zodat iedereen een eerlijk deel betaalt aan onze collectieve gezondheidszorg. Zo hoeft niemand, op het kwetsbare moment dat je de dokter écht nodig hebt, zich ook nog eens zorgen over de kosten te maken.

STOP DE TWEEDELING.

Terwijl de welvaart toeneemt, kunnen steeds meer mensen de rekeningen niet meer betalen. Dat vind de SP onacceptabel, want armoede is niet alleen ontwrichtend voor mensenlevens, het is ook onnodig: er is genoeg voor iedereen. Alleen het afgelopen jaar al maakten grote bedrijven 327 miljard euro winst, terwijl duizenden in Nederland van voedselhulp moeten leven en bijna één miljoen mensen in armoede dreigen te komen. De SP staat voor veel meer gelijkheid in bezit en inkomen. Een bedrijfseigenaar heeft niet vanzelfsprekend recht op alle winst, want zonder de medewerkers was die winst er helemaal niet geweest. Om voor elkaar te krijgen dat iedereen zonder geldzorgen z’n leven kan leiden, moeten de lonen omhoog en de kosten voor basisvoorzieningen – voedsel, huur, vervoer, energie en gezondheidszorg – omlaag. Dat kan gemakkelijk, door het geld te halen waar het zit: er moeten een miljonairsbelasting en een veel hogere winstbelasting ingevoerd worden. In basisvoorzieningen komt een winstverbod. De profiteurs van de samenleving zitten niet in een sociale huurwoning maar in een driedelig pak in een villa.

TERUG NAAR EEN BETROUWBARE OVERHEID.

Zijn er Tweede Kamerleden die wakker liggen van de hoge rekeningen? Nee, zij verdienen zo’n 120.000 euro per jaar. Dikke salarissen dus bij politici, terwijl in Groningen al jaren mensen wachten op een compensatie voor de schade veroorzaakt door gaswinning. En ook de gedupeerden van het toeslagenschandaal wachten al jaren op compensatie. Duurbetaalde politici weten niet wat het is om ’s nachts wakker te liggen vanwege een te hoge energierekening of onbetaalbare zorgkosten. Het wantrouwen bij mensen neemt toe, omdat politici en hoge bazen op hen neerkijken en de ongelijkheid toeneemt. Politici weten niet wat er werkelijk leeft onder Nederlanders. Daar moet verandering in komen. De SP heeft een zogenaamde solidariteitsregeling: alle volksvertegenwoordigers staan een groot deel van hun vergoeding af aan de partij. En waarom zou zo’n regeling voortaan niet ook gelden voor alle volksvertegenwoordigers? Als alle Kamerleden 30 procent minder zouden ontvangen, zouden ze meer voeling met de mensen houden. Als het aan de SP ligt, dan schaffen we riante voorzieningen voor politici af, zoals de wachtgeldregeling en de ruime vergoedingen voor reizen en verblijf.

KLIMAATOPWARMING RECHTVAARDIG AANPAKKEN.

Als we alles goed bezien is de aarde ons huis. Maar dat huis piept en kraakt, en staat bijna op omvallen. Het extreme week, met de enorme regenval in Slovenië afgelopen zomer, de bosbranden in Canada, Griekenland, Spanje en Portugal en nog recentelijk de regenval in Libië laten zien dat klimaatopwarming een feit is. Dat is beangstigend en veel mensen denken dat er niets aan te doen is. Volgens wetenschappers valt het tij zeker nog te keren. Maar dan moet er wel wat ingrijpends gebeuren, in plaats van dure projectjes die niets opleveren. Klimaatopwarming kunnen we niet stoppen als de politiek de belangen van de grote bedrijven voorop blijven zetten. Twintig multinationals zijn verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld! Zij ontvangen grote bedragen aan fossiele subsidies, en betalen geen belasting voor de winsten. Daar tegenover staat dat mensen met een laag inkomen een veel groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energiebelasting dan mensen met hoger inkomens. De vervuilende industrie moet daarom aangepakt worden. Subsidies (het gaat om 40 tot 46 miljard per jaar) aan fossiele energiebedrijven zetten wij zo snel mogelijk stil. De energiebelasting voor grootverbruikers gaat omhoog en omlaag voor klein verbruikers. Bedrijven als Chemours in Dordrecht moeten direct sluiten. Het kan niet zo zijn dat bedrijven als Chemours jaren lang de regels aan hun laars lappen, liegen over de vervuiling en hiermee wegkomen ten koste van werknemers en omwonenden.

 

Reactie toevoegen

U bent hier