h

Aanvullende Ledenvergadering

3 november 2021

Aanvullende Ledenvergadering

Beste leden,U was al eerder uitgenodigd voor de ledenvergadering van 8 November aanstaande. Uw aanwezigheid is van belang, we staan immers op het punt om een nieuw landelijk bestuur te kiezen die de komende twee jaar het beleid en de richting van de partij zal bepalen.

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter.

2. Toelichting op de wijze waarop een SP partijbestuur wordt verkozen door

regio vertegenwoordigster Fenna Feenstra.

3. De kandidaat bestuursleden worden kort beschreven.

4. Discussie en kiescommissie aanwijzen.

5. Stemmen, anoniem op papier met stembus.

6. Rondvraag, ideeën en mededelingen.

6. Pauze.

7. Gast van de avond: Sandra Beckerman

8. Discussie.

9. Afsluiting door de voorzitter.

 

Een kort verslag van gebeurtenissen:

 

Afgelopen maandag 25 Oktober jongstleden was er de presentatie van de kandidaten voor het voorzitterschap en algemeen secretaris voor alle leden in de noordelijke provincies. Dit vond plaats in het theater het Posthuis te Heerenveen en werd bijgewoond door slechts een kleine 20 leden. Vanuit afdeling SP Westerkwartier was afdeling secretaris Roelf Turksema van de partij.

Jannie Visser, Arnout Hoekstra en Michel Eggermont waren aanwezig om hun kandidaatstelling te onderbouwen. Tijs Hardam, kandidaat voorzitter moest zich verontschuldigen wegens verplichtingen aan zijn afdeling SP Rotterdam.

De aanwezige kandidaten betraden hun stellingen en gaven hun visie en doel weer voor de komende twee jaar. Michel Eggermont wil meer dynamiek in de afdelingen en diezelfde afdelingen als centrum. De leden moeten via hun afdeling hun wensen aan het bestuur kenbaar laten maken. Verder werken aan een partij waarin plaats is voor jonge socialisten met een verscheidenheid aan ideeën en hun meer bij de opbouw van de partij te betrekken.

Arnout Hoekstra is het met Michel eens dat de afdelingen het centrum zijn van de partij en dat die de agenda van de partij bepalen. Michel stelt dat dat op het moment een papieren werkelijkheid is gezien het feit dat een heel aantal afdelingen een slapend bestaan leiden.

 

Voorzitter Jannie Visser stelt zich voor, verteld over haar carrière in de SP en laat weten dat de voorzitter de leden de mogelijkheid moet bieden om acties te houden en dat ze die moet ondersteunen. De leden moeten hun aandeel kunnen leveren en de regiovertegenwoordigers moeten steun verkrijgen van de voorzitter.

Vervolgens was het de beurt aan het publiek. Vragen werden gesteld als hoe de samenwerking zou worden als er mensen van het Marxistisch Forum in het bestuur zouden worden gekozen? Zijn de tegenkandidaten überhaupt verkiesbaar aangezien ze allemaal een mail hebben ontvangen waarin gesteld werd dat ze moeten kiezen voor de SP of de partij verlaten, in het kort: valt er straks nog wel wat te kiezen?

 

Een lid stelde dat er maar 2% van de leden jonger dan 35 jaar is, dat hier met spoed verandering in dient te komen.

U begrijpt, er werd stevig gediscussieerd, maar om 22:00 werd de avond besloten met een versnapering en ieder vervolgde zijn weg.

 

De volgende dag nog geen 12 uur later, dinsdag 26 Oktober, kregen 33 leden waaronder alle kandidaten die niet door de kandidatencommissie van de SP genomineerd waren bericht dat hun lidmaatschap was beëindigd.

 

Al wat er nu te kiezen valt zijn nu nog kandidaten zoals aanbevolen door de kandidatencommissie van de SP.

Geen 8 tegenkandidaten meer voor het partijbestuur. Jannie Visser en Arnout Hoekstra als enige kandidaten voor het voorzitterschap en algemeen secretaris, hun tegenkandidaten geroyeerd.

 

Dit roept vragen op: Komt dit de partij ten goede? Is het niet zo dat in een gezonde verkiezing ook daadwerkelijk iets of iemand te kiezen valt? Waarom bijeenkomsten door het hele land houden en vervolgens de tegenkandidaten buiten spel zetten? Zijn we als leden en partij gebaat bij een voortzetting van het beleid zoals dat de afgelopen twee jaar gevoerd is? Hoe draagt het royeren van kaderleden, kandidaat bestuursleden op basis van vermeend lidmaatschap van een tweede partij bij tot diversiteit en initiatief van leden of groepen leden? Is een zittingstijd van twee jaar niet veel te kort voor een bestuur? Wat ging er goed de afgelopen twee jaar en wat ging er niet goed?

 

Er zijn vast nog meer vragen, we gaan er dieper op in op de aankomende ledenvergadering. Heeft u nog vragen of punten voor de agenda? Laat het ons weten via https://westerkwartier.sp.nl/contact of mail de afdeling secretaris: roelf.turksema@live.nl. Een telefoontje mag ook natuurlijk: 06 55184880.

 

Komt allen. Heeft u problemen met vervoer, laat het ons weten, vervoer kan altijd worden geregeld.

 

Mocht U niet in staat zijn de vergadering te bezoeken maar toch graag uw stem uitbrengen neem dan ook even contact met ons op. Eventueel komen het bestuur en de kiescommissie bij U langs.

 

Aanvang is om 19:30.

 

Locatie: Dorpshuis Cazemier boerderij in Tolbert. Adres: Hoofdstraat 27 9356 AT.

 

Met de vriendelijkste groet,

 

Bestuur afdeling SP Westerkwartier

Reactie toevoegen

U bent hier