h

Nieuwsbrief juni 2022

4 juli 2022

Nieuwsbrief juni 2022

Beste lezer.De SP maakt zich zorgen, wij samen maken ons zorgen.En waarover maken wij ons zorgen? Niet in de eerste plaats over het feit dat alle opgebouwde zekerheden van de afgelopen 60 jaar in sneltreinvaart zijn afgebroken of zijn wegbezuinigd als gevolg van het asociale beleid van de afgelopen kabinetten. Slechte voorbeelden hiervan hoeven wij u niet te vertellen.U als alle SP leden weet waarvoor wij strijden en dat we soms moedeloos moeten toekijken hoe de tweedeling zich steeds verder verdiept in onze samenleving. Er tekent zich een steeds scherpere kloof af tussen rijk en arm. Tussen de (veel) bezittende klasse en de rest!

Wij denken en vinden dat de grens van onrechtvaardigheid in ons mooie land al lang is overschreden en dat deze regering een halt had moeten worden toegeschreeuwd!! Feit is helaas dat wij als SP dit niet alleen kunnen, niet in de 1ste en 2e Kamer en ook niet in de raden of staten waarin wij zijn vertegenwoordigd. Wij kunnen en zullen echter altijd onze fundamentele kritiek op het kapitalistische systeem blijven uiten en dit actief tegenwerken.

Waar wij kunnen zijn wij actief om rechtvaardigheid op sociaal-, economisch- en juridisch gebied voor alle mensen te waarborgen! Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn en blijven onze pijlers en ons houvast voor ons handelen ondanks de huidige tegenwind.

De SP bestaat als partij uit meer dan 30 duizend leden! Veel van onze leden zijn al jaren actief, als actief kaderlid of als lid van een gemeenteraad, provinciale staten of lid van de 1e of 2e kamer. Als actiepartij hebben wij ons altijd onderscheiden door ook buiten verkiezingstijd met de mensen in ons land in contact te blijven. Hierdoor kunnen wij de problemen van de mensen door onze vertegenwoordigers in de raden, staten en kamers onder de aandacht brengen van onze regering.

Helaas moeten wij als SP constateren dat de laatste kabinetten niet meer voor rede vatbaar zijn en een volledig eigen koers varen die de laatste jaren crisis na crisis heeft veroorzaakt! De crisis in de zorg, het onderwijs, volkshuisvesting, asielbeleid, defensie, openbaar vervoer. Eigenlijk op alle terreinen is of ontstaat een crisis.

Dieptepunt van het gevolg van dit afbraakbeleid is het instellen van een minister van Armoede die tegelijkertijd Pensioenen als portefeuille heeft. In ons rijke land hebben we dus al een minister van armoede nodig om nieuwe voedselbanken in het leven te roepen!

Met de nieuwe pensioenwet in aantocht kunnen we op de volgende crisis voor AOW-ers en andere pensioengerechtigden wachten. 2000 miljard euro pensioengeld ligt klaar om in de gretige klauwen van bank- en verzekeringsmaatschappijen terecht te komen. Dezen gaan dit graag voor u en mij beleggen, met helaas voor pensioendeelnemers onzekere rendementen maar met eigen salarissen en bonussen die niet gelimiteerd en onzeker zullen zijn!

Om al deze onthutsende ontwikkelingen een halt toe te roepen en terug te dringen moeten we eensgezind een front vormen. Een actiefront dat keer op keer laat zien en horen dat de grens allang is bereikt en dat het anders moet!

En het kan ook anders! Als SP Westerkwartier willen we u oproepen om met ons mee te doen.

Meedoen met de aankomende acties die lokaal en landelijk worden georganiseerd om deze regering in elk geval tot bezinning maar liefst nog tot aftreden te dwingen.

Alstublieft doe mee met onze acties! Een regering die geen halt wordt toegeroepen zal zichzelf steeds meer macht toe-eigenen en op gegeven moment helemaal geen oppositie meer toestaan!

17 september 2022 is de landelijke manifestatie over Koopkrachtverlies, dan gaan we o.a. duidelijk maken dat we niet meer kunnen accepteren dat ondernemingen miljarden winst maken en wij burgers niet meer kunnen rondkomen!

OPGEVEN KAN VIA MOBIEL TELEFOONNUMMER 0644040981 of 0655184880

Voor deze manifestatie wordt een bus geregeld zodat iedereen mee kan! Opstappunten met tijdstippen worden nog bekendgemaakt.

Maar naast actievoeren willen we ook eens op een ontspannen manier samenkomen.

 

Wij zien uw opgave voor de manifestatie tegemoet!

Samen met u blijven wij strijd voeren op basis van de gemeenschappelijke pijlers van onze SP: menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit!

Met een vriendelijke groet,

Afdelingsbestuur SP Westerkwartier

Reactie toevoegen

U bent hier