h

Uitnodiging algemene ledenvergadering SP afdeling Westerkwartier

9 november 2022

Uitnodiging algemene ledenvergadering SP afdeling Westerkwartier

Beste SP leden van de afdeling Westerkwartier In maart 2023 zijn er provinciale statenverkiezingen. Afgelopen maanden hebben de programmacommissie en de kandidatencommissie een conceptprogramma en een conceptkandidatenlijst opgesteld. Graag bespreken wij deze concepten met de leden. Wij vragen u om het verkiezingsprogramma vooraf te lezen. Tekstuele verbeter suggesties mag u direct naar westerkwartier@sp.nl sturen met vermelding van het regelnummer en het paginanummer. Inhoudelijke suggesties vragen wij u voor te bereiden met:

 • Uitleg waarom u de inhoud anders wilt
 • Tekstsuggestie voor de verbeterde inhoud
 • Regelnummer en paginanummer 

Een vertegenwoordiger van de programmacommissie zal bij de vergadering aanwezig zijn om het programma toe te lichten en te reageren op de suggesties.  

Op deze ALV kiezen we de afgevaardigden voor de regioconferentie van 10 december. Op de regioconferentie stellen we de lijst vast en het verkiezingsprogramma voor provinciale staten. 

Na de besprekingen van het programma in de afdelingen zal de programmacommissie een verbeterde versie naar de afdelingen sturen, zodat de afgevaardigden zich goed kunnen voorbereiden op de regioconferentie.  

Op de regioconferentie bespreken we ook het geactualiseerde beginselprogramma van de SP. Om de afgevaardigden goed voor te bereiden halen we op de ALV reacties op. U zult de geactualiseerde versie voorafgaand aan de ALV per mail ontvangen. Als u liever een papieren versie ontvangt stuur ons dan een bericht. 

 

Agenda: 

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
 2. Bespreken kandidatenlijst.
 3. Bespreken verkiezingsprogramma. 
 4. Kiezen afgevaardigden voor de regioconferentie. 
 5. Ophalen reacties geactualiseerde versie Heel de mens.
 6. Het bestuur heeft een nieuwe penningmeester nodig vanaf 01-01-2023.
 7. SP Westerkwartier in 2026 mee doen met de gemeenteraadsverkiezingen?
 8. Rondvraag, voorstellen en mededelingen.
 9. Afsluiting met een hapje en een drankje.

 

 

 

Datum:     15-11-2022     

Tijd:          19:30 uur ( inloop va 19:15 uur )

Locatie:    Cazemier boerderij

Adres:      Hoofdstraat 27 9356 AT Tolbert

 

 

we hopen u te zien op 15-November-2022 aanstaande.

Reactie toevoegen

U bent hier